Fotografije sa Ki Aikido seminara u Ljubljani

Jučer sam bio na Ki Aikido seminaru u Ljubljani. Išao sam samo na jedan dan.
Fotografije donosim ovdje.