Šibensko groblje


 staro groblje u Šibeniku

 

Tragovima dalmatinske grobljanske arhitekture ...  Jedno malo groblje u starom dijelu grada.