Nepal (Langtang) panorame

Koliko god odlazio, uvijek joj se ponovno vraćam.

Velika Himalaja. Beskrajno prostrana Himalaja. Nekad majka, nekad maćeha, ali uvijek magnetski privlačna.

Putovanje koje je svaki put odiseja uma i svaki put je drugačije, novo i nepredvidivo.

langtang-panorame

97 panorama iz Langtanga i Kathmandu doline.