SFRJ za ponavljače

sfrj

 

1. U početku bijaše zemlja bez obličja i bijaše tama nad bezdanom. I reče Tito: neka bude svjetlost. I bi svjetlost.
2. I odvoji Tito svjetlost od tame i nazva Tito svjetlost naši, a tamu nazva njihovi.
3. I opet reče Tito: neka bude zvijezda petokraka. I bit tako. I postavi je Tito na svod nebeski da obasjava zemlju sjajem nebeskim.
4. I potom reče Tito: nek vrve po šumama partizani po vrstama njihovijem. I krenuše partizani po šumama slaveći ime Titovo. I vidje Tito da je to  dobro.
5. I reče Tito partizanima: da načinimo sebi Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije po svom obličju, kao što smo mi, koje će biti gospodar cijele zemlje i od svijeh životinja što se miču po ovoj zemlji.
6. I stvori Tito sebi Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije i gle, dobro biješe veoma. I obradovaše se partizani veoma velikom radošću. I blagoslovi Tito dan kada je stvorio Antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije i posveti ga. I bi veče i bi jutro, Dan Republike.

 

 

Za sve vas koji ste imali čast biti Titovi pioniri, za sve vas koji ste jednom bili Titovi omladinci. Vi koji se sjećate štafete, karneks paštete, ribljeg ulja, kojima su pune uši bile osmog marta, karanfila, koji ste mrzili Karapandžu kad vam je svaki drugi četvrtak ukrao crtani film u 7 i 15.

Svi koji ste jednom živjeli u ovoj danas izmišljenoj zemlji.

Napisan je turistički vodič za SFRJ, knjiga koja će vas nasmijati do suza, ali i natjerati vam suze na oči bez smijeha. Knjiga jednog drugog života, uspomene netaknute zubom vremena, knjiga koja će vas vratiti u djetinstvo kao malo što do sada.

Knjiga koja uspješno odgovara na pitanja kao što su: tko su to pioniri, čim se i zašto pioniri hrane, što su to uopće Jugosloveni, gdje žive i zašto, kako je funkcionirao JAT,koja je prava istina o ćevapima, koja je uloga brkova u oružanoj revoluciji, otkuda dolazi stara narodna "tako mlada, a već Slovenka"...

Ultimativni turistički vodič za sve koji su barem jednom u životu imali pasoš SFRJ u džepu.